Outsourcing

w branży IT- szansą na rozwój rynku pracy w Polsce.

Ile czasu zajmuje nauka programowania?

www.ismartpeople.pl

Czas nauki programowania zależy od wielu czynników. Przede wszys­tkim od tego, czy miałeś już jakąkol­wiek sty­czność z pro­gramowaniem — niekoniecznie musi to być C , ale nawet uży­wanie VBA czy tworze­nie stron inter­ne­towych bardzo często ułatwia zrozu­mie­nie takich pojęć jak: obiekt, klasa, metoda, zmi­enna. Poza tym wcześniejszy kontakt z programowaniem umożliwia prak­ty­czne korzys­tanie zjęzyków. Drugim ważnym czyn­nik przy nauce programowanie jest ilość czasu, którym dys­ponu­jesz — przeczy­tanie wszys­t­kich lekcji (lub udział we wszystkich zajęciach na kursie) zajmie sporo godzin, ale robi­e­nie zadań, ćwicze­nie na własną rękę i szukanie rozwiązań — znacznie dłużej.Jeśli obec­nie studi­u­jesz lub nie pracu­jesz na cały etat, pokilku miesią­cach pracy możesz szukać swojego pier­wszego pra­co­dawcy.

Jeśli jed­nak na naukę programowania możesz poświęcić mało czasu – musisz się przygotować na to, że będziesz się uczyć dłużej. Jeżeli chcesz osiągnąć spektakularny sukces to z pewnością umożliwi ci to systematyczność. Każdy z nas uczy się w innym tem­pie i nie sposób tego przewidzieć. Musisz liczyć się z tym, że zanim pode­jmiesz pier­wszą pracę jak o programista czeka cię dużo nauki. Jeśli pode­jdziesz do nauki poważnie i regularnie będziesz zgłębiał wiedzę – sukces na pewno przyjdzie szybciej.

www.elajablonska.pl
hocoma.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.