Outsourcing

w branży IT- szansą na rozwój rynku pracy w Polsce.

Prawo do stowarzyszeń

W Polsce prawo do zakładania stowarzyszenia oraz przynależności do takiej grupy ma każdy obywatel, mówi o tym Konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku, natomiast aktem prawnym, który reguluje zagadnienie stowarzyszenia, sposób ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa z 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach. Stowarzyszenia są organizacjami społecznymi powoływane przez jedną lub kilka osób połączonych wspólnymi celami, zainteresowaniami, zawodem lub innymi pobudkami.

Utrzymywane są najczęściej z dobrowolnych składek członków do nich należących czasem również z darowizn od indywidualnych jednostek lub sponsorów w postaci firm i korporacji. Stowarzyszenia są bardzo znanymi zrzeszeniami obywateli nie działają oni dla zarobku a dla jakiegoś konkretnego celu tak jak na przykład związki zawodowe czy komitety wyborcze.

Nad wszystkimi stowarzyszeniami czuwa związek stowarzyszeń powoływane, przez co najmniej trzy stowarzyszenia ich członkami mogą być również inne stowarzyszenia takie jak fundacje.

o czym napisać post na blogu haik
hocoma.pl © 2019 | Newsphere by AF themes.